Katedra Historii Sztuki XX w.
w Europie Środkowej i na Emigracji

Dydaktyka

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na kierunku Historia Sztuki oraz Krytyka Artystyczna. Są to wykłady kierunkowe, wykłady monograficzne, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria specjalistyczne, seminaria licencjackie i kierunkowe. Zakres programowy obejmuje następujące obszary:

1. historia sztuki, kultury i myśli o sztuce od początku XIX w. po dzień dzisiejszy: dzieje polskiego i zachodnio-europejskiego malarstwa, rzeźby, grafiki i rysunku w kontekście globalnych nurtów artystycznych; historia sztuki nowoczesnej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej; dzieje europejskiej teorii i krytyki artystycznej XIX-XXI w.; artystyczne trendy i wielkie kolekcje sztuki w Europie i Stanach Zjednoczonych;

2. historia sztuki i kultury polskiej na emigracji w krajach europejskich, w Ameryce Północnej i w Australii – w zakresie malarstwa, grafiki, rzeźby, rzemiosła artystycznego i architektury – od poł. XIX do drugiej dekady XXI w.: polskie galerie sztuki (Francja, Wielka Brytania); dzieje artystów polskich w czasie drugiej wojny światowej – szczególnie w II Korpusie;

3. historia architektury od XIX do XXI w. – szczególnie architektury na terenach Polski rozbiorowej i po odzyskaniu Niepodległości w 1918 r.;

4. konserwatorstwo, technologie, konserwację i opiekę nad zabytkami; warsztaty artystów polskich od XVIII do XXI w. oraz sztukę użytkową XX w.;

5. ikonografię oraz kulturę wizualną Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki i architektury starożytnego oraz współczesnego Izraela.

Katedra Historii Sztuki XX w.
w Europie Środkowej i na Emigracji